۹:۲۷:۲۱ - شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۰
جدیدترین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها ابلاغ شد .
بر اساس مکاتبه دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با سازمانهای استانی، بخشنامه معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص مصوبه مورخ 8/9/90 کمیسیون هم ارزی رشته ها ابلاغ گردید که متن مصوبه مذکور در ادامه می آید . پیرو ابلاغ بخشنامه شماره 89/400/62271 مورخ 7/12/89 و به استناد مصوبه […]

بر اساس مکاتبه دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با سازمانهای استانی، بخشنامه معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص مصوبه مورخ 8/9/90 کمیسیون هم ارزی رشته ها ابلاغ گردید که متن مصوبه مذکور در ادامه می آید . پیرو ابلاغ بخشنامه شماره 89/400/62271 مورخ 7/12/89 و به استناد مصوبه مورخ 8/9/90 کمیسیون هم ارزی رشته ها، موارد ذیل جهت اقدام لازم اعلام می گردد : 1. فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی- برنامه ریزی شهری که دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های شهرسازی، معماری، عمران، جغرافیا، جامعه شناسی (علوم اجتماعی) و اقتصاد باشند، در صورت گذرانیدن حداقل دروس الزامی پیش نیاز مطابق جدول (تصویر پیوست) توسط ایشان، می توانند پروانه اشتغال به کار شهرسازی دریافت نمایند .

تبصره : چنانچه اشخاص مذکور طی دوران تحصیل موفق به گذرانیدن این دروس نشده باشند، می توانند نسبت به گذرانیدن دروس کسری در یکی از دانشگاههای علم و صنعت ایران، تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس تهران، تبریز، شیراز، اصفهان و فردوسی مشهد و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اقدام نمایند .

2- دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته شهرسازی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری فقط با مدرک کارشناسی در رشته معماری یا شهرسازی امکان پذیر می باشد .

ديدگاه بسته است.