خدمات مکانیزه سازمان

در راستاي ارائه خدمات نوين ، سامانه الکترونيک و سيستم يکپارچه و مکانيزه اداري در سازمان نظام مهندسي استان خوزستان راه اندازی گردید . از ويژگي هاي شاخص اين سيستم مي‌توان به موارد زير اشاره کرد :
•راه اندازي سامانه مهندسي با هدف انجام فعاليت هاي مهندسي مرتبط با اعضا و دفاتر
•سهولت در روند اداري صدور ، تمديد و ارتقاء پروانه هاي اشتغال به کار
•تشکيل پرونده هاي الکترونيک از اعضا و ساختمان ها
•ارائه راهکار هاي ارتباط هوشمند از طريق سرويس هاي پيامک جهت اطلاع رساني
•تهيه سامانه يکپارچه بين سازماني ويژه ارگان هاي متقاضي دريافت اطلاعات در جهت توسعه خدمات الکترونيک در سطح استان
•ارائه گزارشات آنلاين از طريق وب سايت متصل به بانک اطلاعاتي سازمان
•نظارت هوشمند رايانه اي بر فعاليت ها و ارائه گزارشات لحظه اي از طريق پيامک به مديران سازمان جهت اطلاع دقيق از فعاليت هاي سازماني